แผนที่แสดงที่ตั้งอู่ในเครือทั้งหมด
ชื่ออู่ในเครือ อำเภอเขต จังหวัด โทรศัพท์
บริษัท อนุรักษ์ ออโต้ รีแพร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ธัญบุรี ปทุมธานี 02-5497216-20
บจก.ซี.อาร์.ออโต้(2004) บางเดื่อ ปทุมธานี 02-987-2961-3
หจก.อินเตอร์เทค ออโต้ เซอร์วิส บางนา กรุงเทพมหานคร 0-2393-9768-9
บริษัท อู่ พี.ซี.ซี. จำกัด บางบัวทอง นนทบุรี 0-2571-2118-9,0-2571-4241 Fax.0-2571-4221
บริษัท อนุรักษ์อินเตอร์โมบิล จำกัด ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-683-9978-9
บริษัท ไรส์ซิ่งอิมเม็กซ์ จำกัด ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 024555497-8Fax028022715
บจก. จี เอ็ม ซี เอส
บจก. ดีที มอเตอร์
บริษัท พี บี เค เซ็นเตอร์ จำกัด
อู่ ธงการาจ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2911659, 02-2920712-3 Fax. 02-2919419
บริษัท อู่นำชัยเตาปูน จำกัด บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-9115001-3,02-5858852
บริษัท อู่นครสวรรค์ พี.ซี.ซี. จำกัด เมือง นครสวรรค์ 056-227585.056-225792
หจก.เจดีย์ออโต้เซอร์วิส พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 02-8156146 ,02-8155801
บริษัท อู่ศูนย์สีสุรินทร์ จำกัด เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-518597,083-7335693
บริษัท ศูณย์สีทรัพย์ทวี จำกัด นางรอง บุรีรัมย์ 044-657246-7
บริษัท ช. ธนบดี ออโต้ จำกัด พระราม 2 กรุงเทพมหานคร 02-415-1577-9
บริษัท สามมิตร 28 การาจ จำกัด ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 02-4577971
บริษัท อู่นำชัย รัตนาธิเบศร์ จำกัด เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-965-5510
บริษัท พีเอสบอดี้ช็อป(1997) จำกัด
บริษัท วินัย อินเตอร์ โมบิล จำกัด คอกกระบือ สมุทรสาคร 034-494346-7
บริษัท สวนมะลิการาจ จำกัด บางบัวทอง นนทบุรี 02-956-0746 # 12 02-956-0956