เทคโนโลยีรถเปลี่ยนสีได้


หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกสีระหว่างซื้อรถ ผู้ผลิตรถยนต์นิสสันมีคำตอบให้กับเรื่องนี้โดยนิสสันได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะทำให้การเปลียนสีรถยนต์ของคุณง่ายเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้น โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นเรียกว่า เทคโนโลยี การเคลือบสีแบบพาราแมกเนติก (Paramagnetic) ซึ่งทำให้ผู้ใช่รถสามารถเปลี่ยนสีรถได้เองตามต้องการ

      หลักการคือเมื่อเติมกระแสไฟฟ้าลงไปในช่องว่างระหว่าง iron oxide crystrals ที่ฝันอยู่ใน polymer จะเปลียนสีไปทำให้เรามองเห็นสีของรถเปลี่ยนไปละเมื่อตัดกระแสไฟฟ้าออกก็จะทำให้สีของรถนั้นกลับไปเป็นสีดังเดิมของมันคือสีขาว

โดยบริษัทนิสสันหวังว่าจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในช่วงปี 2010 และระหว่างนี้พวกเค้าก็ยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเทคโนโลยีสีที่รามารถรักษาตัวเอง (self-healing) ที่เรียกว่า Scratch Guard Coat โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2008 ในรถ  EX35 luxury crossover utility vehicle