ประชุมกรรมการบริหารบริษัทสมาร์ทกรุ๊ป


ประชุมกรรมการบริหารบริษัทสมาร์ทกรุ๊ป เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ