หจก.เจดีย์ออโต้เซอร์วิส

คุณ อัมพร มลภิบาล

หจก.เจดีย์ออโต้เซอร์วิส

    เพราะเราเป็นศูนย์ซ่อมที่พัฒนาให้มีความเพียบพร้อมมาตรฐานทุกด้าน ประกอบด้วย คุณภาพของบุคลากร กระบวนการซ่อม วัตถุดิบ ระบบสี  การบริหารจัดการ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม จากกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สุจริตและเป็นธรรม มาตรฐานการซ่อมที่คุณพึงพอใจ

" ซ่อมอย่างรู้คุณค่า เหมาะสมกับเวลา

      น้อมนำศรัทธา         เรื่องชื่อคู่คุณภาพ "

  ติดต่อเราได้ที่ 02-8155801,02-8156146

รับรองมาตรฐานโดย
บรรยากาศของอู่
ทีมงานให้บริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์
สิ่งอำนวยความสะดวก
แผนที่แสดงที่ตั้งอู่
สถานที่ตั้ง