บจก.ซี.อาร์.ออโต้(2004)

คุณ แสงดาว เชิญรุ่งโรจน์

บจก.ซี.อาร์.ออโต้(2004)

เพราะเราเป็นศูนย์ซ่อมที่พัฒนาให้มีความเพียบพร้อมมาตรฐานทุกด้าน ประกอบด้วย คุณภาพของบุคลากร กระบวนการซ่อม วัตถุดิบ ระบบสี ทำเลที่ตั้ง การบริหารจัดการ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม จากกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สุจริตและเป็นธรรม มาตรฐานการซ่อมที่คุณพึงพอใจ

เรารับประกันคุณภาพให้ 3-5 ปีเต็ม บริการฉุกเฉิน 24 ชม. ติดต่อเราได้ที่ 0-2978-2961-3

บรรยากาศของอู่
ทีมงานให้บริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์
สิ่งอำนวยความสะดวก
แผนที่แสดงที่ตั้งอู่