หจก.อินเตอร์เทค ออโต้ เซอร์วิส

คุณ ณรงค์ศักดิ์ สัจจะไทย

จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ความมุ่งมั่นในการพัฒนาศูนย์ซ่อมที่ไม่หยุดยั้ง ทำให้เรามีความมั่นใจและพร้อมที่จะรับใช้ลูกค้าทุกท่าน ให้ได้รับการบริการและความพึงพอใจมากที่สุด โดยยึดหลักความเป็นธรรม ตลอดจนกับคู่ค้าต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม  ดังนั้น ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี อินเตอร์เทค ออโต้ เซอร์วิส ในเครือสมาร์ทกรุ๊ป

        "พร้อมแล้วที่จะบริการท่านด้วยความเต็มใจ"
รับรองมาตรฐานโดย
บรรยากาศของอู่
ทีมงานให้บริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์
สิ่งอำนวยความสะดวก
แผนที่แสดงที่ตั้งอู่
สถานที่ตั้ง